Efekt konopného a lněného semínka v krmných směsích pro nosnice a výkrm kuřat; od teorie k praxi

SKŘIVAN, Miloš, ENGLMAIEROVÁ, Michaela a SKŘIVANOVÁ, Věra., 2021 Efekt konopného a lněného semínka v krmných směsích pro nosnice a výkrm kuřat; od teorie k praxi. In Aktuální poznatky ve výživě a zdraví zvířat a bezpečnosti produktů 2021. : , s. 28-34. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz21104.pdf
Abstrakt

Konopné a lněné semínko jsou zdrojem cenných látek, jakými jsou n-3 mastné kyseliny nebo vitamin E, které zvyšují kvalitu produktů, ale i ovlivňují zdraví zvířat. Ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v.v.i. byla realizována řada pokusů testující různé hladiny a poměry těchto semínek v krmných směsích pro nosnice a brojlerová kuřata. Pro zvýšení užitkovosti a pevnosti kostí bylo vhodné do krmné směsi pro nosnice zařadit 30 g/kg konopného semínka. V případě zkrmování obou semínek současně (40 g/kg konopného a 60 g/kg lněného semínka) došlo k pozitivnímu synergickému působení na obsah n-3 mastných kyselin a γ-tokoferolu a negativnímu synergickému vlivu na obsah cholesterolu ve žloutku. Rovněž u brojlerových kuřat se osvědčil přídavek 40 g/kg konopného semínka spolu s 60 g/kg lněného semínka do krmné směsi. Při zkrmování této kombinace došlo ke zlepšení užitkovosti kuřat, kvality masa a pevnosti kostí a ukládání α-tokoferolu v játrech. Zvýšení pevnosti kostí u nosnic a kuřat po podání konopného semínka bylo poprvé popsáno ve studiích vzniklých na základě výsledků experimentů uskutečněných ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v.v.i. Toto zjištění může zmírnit riziko výskytu zlomenin u nosnic související se změnou systému ustájení z obohacených klecí na podlahové systémy.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, Transfer výsledků výzkumu, vývoje a inovací do praxe v oblasti chovu hospodářských zvířat a jeho další ekonomické zefektivnění
OdděleníFyziologie výživy a jakost produkce