Ekonomická důležitost znaků kombinovaného plemene skotu

KRUPA, Emil, KRUPOVÁ, Zuzana, MICHALIČKOVÁ, Monika, KASARDA, R. a KADLEČÍK, O. Ekonomická důležitost znaků kombinovaného plemene skotu. Náš chov, 2015, roč. 75(5), s. 31-34. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz15041.pdf
Abstrakt

Byl použit bio ekonomický přístup pro výpočet ekonomických vah pro produkční, funkční a jatečně znaky slovenského pincgavského skotu chovaného v dojném a masném systému. V základních systémech se vycházelo z aktuálně dosahované úrovně produkčních a ekonomických ukazatelů chovu. Pro každý systém byla modelována jedna alternativa, v níž byly optimalizovány parametry růstu telat do odstavu a zabřezávání krav a jalovic. Jako důsledek výše uvedené optimalizace se zvýšila průměrná produktivní délka života krav (+0,4 a +0,8 roku). Dále se nejvíce zvýšil relativní význam produkce mléka (v dojném systému) a hmotnost telat do jednoho roku (v masném systému). Pokud jde o pořadí nejdůležitějších vlastností v dojném systému, nebylo optimalizací ovlivněno, avšak celkový význam těchto vlastností se snížil (-9 p. b.). Naopak, optimalizace v masném systému byla spojena se změnami v pořadí významu znaků, kdy růstové znaky telat se staly nejdůležitějšími, následovány produktivní délkou života krav. Jejich celkový hospodářský význam vzrostl v této alternativě o 8 p. b.

ProjektRozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat