Ekonomické aspekty chovu prasat

SYRŮČEK, Jan a BARTOŇ, Luděk. Ekonomické aspekty chovu prasat. Náš chov, 2023, roč. 83(7), s. 46-49. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz23092.pdf
Abstrakt

Na celém světě je v současné době chováno zhruba 975 mil. kusů prasat a stavy se za posledních deset let příliš nezměnily. V závislosti na tom, jak se vyvíjí stavy prasat, mění se i produkce vepřového masa. V roce 2021 činila světová produkce vepřového masa 120 mil. tun, z toho v EU byla 23,7 mil. tun. V průměru byla za posledních 10 let v EU-27 v produkci vepřového dosahována poměrně vysoká míra soběstačnosti, která se pohybovala od 114 % v roce 2014 do 126 % v roce 2020. Avšak jednotlivé státy EU se mezi sebou v produkci a spotřebě vepřového masa výrazně liší, což vede k významným rozdílům v úrovni soběstačnosti. Nejvyšší míru soběstačnosti v roce 2021 mělo Dánsko, Belgie a Nizozemí, a naopak nejnižší Slovensko, Bulharsko a Řecko. ČR je v produkci vepřového masa dlouhodobě nesoběstačná. Důvodem nízké soběstačnosti je v první řadě ekonomická nevýhodnost chovu prasat v ČR vyplývající z rostoucích cen vstupů (zejména krmných komponent) a nestabilního vývoje výkupních cen. Ve stávajících podmínkách se daří kladnou rentabilitu udržet zřejmě jen některým špičkovým chovům, zatímco řada jiných je nucena v důsledku ekonomického tlaku svou činnost ukončit. Mezi ekonomicky nejvýznamnější faktory ovlivňující ziskovost se řadí výkupní cena. Výkupní cena jatečných prasat se v minulých letech v EU nevyvíjela rovnoměrně, ale kolísala v závislosti na nabídce a poptávce ovlivněné i celosvětovou situací v sektoru.

ProjektNové směry v produkci selat s důrazem na welfare, ochranu životního prostředí a ekonomiku produkce, Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníChov skotu