Ekonomické hodnocení programem ECOWEIGHT

WOLFOVÁ, Marie, WOLF, Jochen a ZAHRÁDKOVÁ, Radka. Ekonomické hodnocení programem ECOWEIGHT. Náš chov, 2004, roč. 64(9), s. 26-29. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz4094.pdf
Abstrakt

Článek ukazuje na použití počítačového programu ECOWEIGHT, vypracovaného na VÚŽV Praha – Uhříněves, pro hodnocení ekonomické efektivnosti chovu masného skotu. Jako příklad je použít chov Herefordského plemene z jedné konkrétní farmy a dvou různých let. Ekonomická efektivnost tohoto chovu je srovnána s modelovým chovem, který by dosahoval optimálních provozních a biologických parametrů při použití daného plemene.

OdděleníChov skotu, Genetika a šlechtění hospodářských zvířat