Ekonomické ukazatele odchovu a hlavních produkčních nemocí telat

KVAPILÍK, Jindřich., 2017 Ekonomické ukazatele odchovu a hlavních produkčních nemocí telat. In Farmářský den, Velká Chyška. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., s. 17-22. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz17241.pdf
Abstrakt

V ČR se v roce 2016 na 100 krav narodilo 98 telat, bylo odchováno 92 telat a uhynulo 6,2 % telat z narozených. Z chovu bylo vyřazeno 35 % krav a březost jalovic po všech inseminacích dosáhla kolem 60 %. V podnicích s horšími výsledky odchovu telat a s vyšším vyřazováním dojnic může být zajištění prosté obměny stáda krav obtížně řešitelný problém. Cílem odchovu telat je získání zdravých a vitálních telat, jako požadavek na snížení ztrát pod 5 % a denní přírůstky 700 až 800 gramů na tele a den. Každá ztráta a převážná většina nemocí telat má za následek ekonomické ztráty. Při úhynu a nutné porážce se jedná o cenu narozeného telete a o případné náklady na léčení (veterinář, léky, práce aj.). Při odchovu jsou ztráty v podobě nižších tržeb za případný nerealizovaný prodej a o nutnost zajištění jalovičky k obměně stáda a další. Při vysoké variabilitě lze průměrnou ztrátu odhadnout na 1 275 Kč při úhynech a nutných porážkách telat 5 % a podílu nemocných telat 10 % až na 8 925 Kč při ztrátách 35 % a podílu nemocných telat 70 %. Vysoké ztráty a podíl nemocných telat lze v mnoha případech snížit prevencí, resp. dodržováním známých zásad poporodní péče, ošetřování, výživy a krmení, ustájení a dalších, popř. vhodným a šetrným léčením.

ProjektRozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství
OdděleníChov skotu