Ekonomické ukazatele odchovu jalovic v zahraničí

KVAPILÍK, Jindřich. Ekonomické ukazatele odchovu jalovic v zahraničí. Náš chov, 2017, roč. 77(9), s. 86-89. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz17130.pdf
Abstrakt

Významnou položkou nákladů chovu dojených krav jsou náklady na obměnu stáda, resp. na náhradu z chovu vyřazených krav březími jalovicemi nebo prvotelkami. Odchov jalovic se na nákladech na výrobu mléka podílí obvykle 15 až 25 %. Hlavním cílem odchovu jsou zdravé jalovice s dobrou plodností a s předpoklady k vysoké celoživotní užitkovosti. Cílem managementu odchovu je dosažení těchto cílů s minimálními náklady. Mezi hlavní faktory ovlivňující dosažení cílů odchovu i nákladů na odchov patří věk při prvním otelení. Optimální věk pro holštýnské plemeno lze odhadnout na 23 až 25 dnů, pro plemeno fleckvieh na 25 až 27 dnů. Náklad na odchovanou jalovici vypočítaný ze 111 případů dosáhl (při kolísání mezi 17 100 a 123 375 Kč) průměru 46 940 Kč. Hlavní položky nákladů byly náklady na tele (5 745 Kč), na krmiva (22 440 Kč) a na práci (7 640 Kč). Prodloužení věku při prvním otelení o jeden měsíc nad 24 měsíce mělo za následek zvýšení nákladů na odchov jalovice celkem o 950 až 1 850 Kč. Mezi hlavní doporučované cíle a opatření z hlediska odchovu jalovic a výroby mléka patří zajištění správného odchovu telat, dosažení optimálního věku a optimální hmotnosti při prvním otelení, dosažení vysoké kvality jalovic, optimální výživa a krmení, optimální zhodnocení práce, půdy a staveb aj.

ProjektRozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství
OdděleníChov skotu