Ekonomické ukazatele podniků s chovem holštýnského skotu v roce 2022

SYRŮČEK, Jan, BARTOŇ, Luděk a BURDYCH, Jiří. Ekonomické ukazatele podniků s chovem holštýnského skotu v roce 2022. Černostrakaté novinky, 2023, roč. 2023(2), s. 29-33. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz23141.pdf
Abstrakt

Cílem tohoto příspěvku bylo zhodnotit produkční a ekonomické ukazatelů podniků s chovem holštýnského skotu v ČR v roce 2022. V souboru 67 podniků chovajících dojnice holštýnského skotu se dojivost za rok 2022 pohybovala mezi 7 834 a 12 659 litry na krávu a rok při průměru 10 394 litrů. Oproti minulému roku se nepatrně zvýšila úroveň březosti jalovic a krav po všech inseminacích, zkrátila se délka servis periody a mezidobí a zvýšil se průměrný podíl obměny stáda. Stejně jako v předchozích letech tvořily i v roce 2022 náklady na krmiva největší nákladovou položku. V průměru dosáhly celkové náklady výše 104 456 Kč na krávu a rok. Odpočet vedlejších výrobků snížil sumu nákladů na úroveň 100 526 Kč na krávu a rok, tj. 9,91 Kč na litr prodaného mléka. Z dlouhodobého pohledu je v hodnocených souborech českých podniků zřetelný trvalý růst nákladů na krávu a rok. U podniků byl prokázán vztah mezi výší nákladů a úrovní dojivosti, hospodařící oblasti, velikostí stáda i četnostmi dojení. I přes zvýšení nákladů bylo vlivem nadprůměrné výkupní ceny mléka v průměru u farem s chovem holštýnského skotu za rok 2022 dosaženo kladného výsledku hospodaření.

ProjektEliminace rizikových faktorů zdraví a reprodukce dojnic pomocí využití automatizovaných systémů měření a sběru dat
OdděleníChov skotu, Výživa a krmení hospodářských zvířat