Ekonomický význam znaků při užitkovém křížení skotu

WOLFOVÁ, Marie, WOLF, Jochen a KVAPILÍK, Jindřich. Ekonomický význam znaků při užitkovém křížení skotu. Náš chov, 2007, roč. 67(5), s. 80-84. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz7071.pdf
Abstrakt

Byly stanoveny relativní ekonomické váhy 18 produkčních a funkčních znaků pro holštýnské býky a býky plemene charolais užívané v dojených systémech chovů aplikujících křížení s masnými plemeny skotu a pro býky plemene charolais užívané ke křížení v chovu krav bez tržní produkce mléka. Tyto váhy je možné použít pro konstrukci selekčních sub-indexů pro stanovení pořadí býků podle očekávaného zisku při jejich připařování v konkrétním produkčním systému. Výsledky ukazují, že optimální ekonomické váhy jsou různé podle toho, zda jsou holštýnští býci používání v čistokrevném systému nebo v systému s křížením, a zda jsou masní býci používání pro křížení v dojených stádech nebo ve stádech bez tržní produkce mléka.

OdděleníChov skotu, Genetika a šlechtění hospodářských zvířat