Ekonomika chovu kráv bez trhovej produkcie mlieka

MICHALIČKOVÁ, Monika, SYRŮČEK, Jan, KRUPOVÁ, Zuzana a KRUPA, Emil. Ekonomika chovu kráv bez trhovej produkcie mlieka. Náš chov, 2016, roč. 76(4), s. 44-47. ISSN 0027-8068.