Ekonomika výroby mléka a nástroje na měření ekonomické efektivity

SYRŮČEK, Jan. Ekonomika výroby mléka a nástroje na měření ekonomické efektivity. In Individuální zařazování dojnic do reprodukce. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2022, s. n. ISBN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz22198.pdf
Abstrakt

Mléko patří celosvětově mezi ekonomicky významnou zemědělskou komoditu. Roste produkce mléka, což odpovídá zvyšující se poptávce a zvyšují se i celosvětové stavy dojených krav. Předpokladem je i další růst produkce. I v ČR se produkce v minulých letech zvyšovala a mléko je významnou zemědělskou komoditou. Podmínkou pro udržení stávajících stavů, produkce a soběstačnosti je dlouhodobé dosahování přiměřené úrovně zisku. Velká závislost je na ceně mléka, která kolísá zejména v závislosti na nabídce a poptávce na trhu a výrazně ovlivňují ekonomiku také náklady. V průměru u 120 podniků za rok 2021 byly náklady po odpočtu vedlejších výrobků 83 779 Kč na krávu a rok, tj. 9,42 Kč na litr prodaného mléka. U podniků byla variabilita zejména v závislosti na chovaném plemeni a dojivosti. Mezi roky 2012 a 2021 se celkové náklady zvýšily o 17 tis. Kč (26 %) na krávu a rok a o 0,61 Kč (7 %) na litr prodaného mléka. K hodnocení ekonomické efektivity se u podniků často využitá ukazatel příjmů nad náklady na krmiva (IOFC), analýza bodu zvratu či analýza citlivosti. Pro kalkulaci ekonomických ukazatelů lze též využít on-line ekonomický nástroj FarmProfit, který je poskytován zdarma.

OdděleníChov skotu