Evaluation of health traits of dairy cows in the Czech Republic

KAŠNÁ, Eva, ZAVADILOVÁ, Ludmila, FLEISCHER, Petr, ŠLOSÁRKOVÁ, Soňa, KRUPOVÁ, Zuzana a LIPOVSKÝ, D., 2018 Evaluation of health traits of dairy cows in the Czech Republic. In Book of Abstracts of the 69th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science. The Netherlands: Wageningen Academic Publishers, s. 291. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz18114.pdf
Abstrakt

Health problems are the most frequent cause of culling dairy cows in the Czech Republic. Selection indices of Czech dairy cattle already include indicator traits such as somatic cell count or legs and udder conformation. Although, genetic evaluation of direct health traits would enable more precise selection on disease resistance, currently we have no continuous national system for the collection and processing of health data. Data on veterinary prescription-based medical treatment have to be recorded and stored by farmers. The purpose of our study was to determine if these data are usable for genetic evaluation.

ProjektNávrh a uplatnění plošného systému sběru dat o nemocech skotu a jeho využití v managementu stád, šlechtění a pro racionální užívání antimikrobik, Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat