Faktory ovlivňující kvalitu masa

VÁCLAVKOVÁ, Eva a LUSTYKOVÁ, Alena. Faktory ovlivňující kvalitu masa. Náš chov, 2012, roč. 72(1), s. 38-40. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz12008.pdf
Abstrakt

Krmná dávka pro vykrmovaná prasata má především uspokojit potřeby zvířat z hlediska příjmu živin a zároveň zajistit optimální růst a parametry jatečné hodnoty. V současné době se však rovněž zvyšuje zájem o zlepšování kvality masa prostřednictvím výživy. Zejména se jedná o ukazatele jako barva masa, vaznost vody a samozřejmě chuť masa. Kvalitu masa ovlivňuje řada faktorů mezi které lze zahrnout genetické vlivy (např. plemenná příslušnost), věk zvířete, výživa zvířat, podmínky prostředí a ustájení, podmínky během transportu zvířat na jatka, podmínky při porážce a poporážkové zpracování. Některé zásahy ovlivňující obsah živin v mase mohou vyrovnat negativní vliv genetických predispozic nebo vliv manipulace se zvířaty před porážkou.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníChov prasat