Genetic evaluation of reproductive and metabolic disorders and displaced abomasum in Czech Holstein cattle

KAŠNÁ, Eva, FLEISCHER, Petr, ZAVADILOVÁ, Ludmila a ŠLOSÁRKOVÁ, Soňa. Genetic evaluation of reproductive and metabolic disorders and displaced abomasum in Czech Holstein cattle. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2019, 67, 939-946. ISSN 1211-8516.
Kateg. publikaceČlánky v databázi SCOPUS
Interní odkaz19169.pdf
Abstrakt

We estimated the genetic parameters of the most frequent reproductive and metabolic disorders as recorded on-line by 55 milk producers in Czech Holstein cows in the Diary of Diseases and Treatments. The dataset covered the period from July 2015 to May 2019. The coefficients of heritability were estimated for retained placenta (h2=0.03), metritis (h2=0.04), endometritis (h2=0.03), cystic ovary disease (h2=0.03), parturient paresis (h2=0.01), ketosis (h2=0.01) and displaced abomasum (h2=0.03). Positive genetic correlations different from 0 were estimated between parturient paresis and displaced abomasum (rg1g2=0.75), retained placenta and metritis (rg1g2=0.61), displaced abomasum and endometritis (rg1g2=0.49), metritis and endometritis (rg1g2=0.45) and metritis and displaced abomasum (rg1g2=0.41). Because each farmer recorded a slightly different portfolio of health data, the genetic correlations with metabolic disorders could not be stimated in most cases, since the number of observations was not sufficient.

ProjektVýzkum postupů šlechtění dojeného skotu s cílem zvýšit odolnost k nemocem využitím genomických plemenných hodnot, rozvoje systému sběru, Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat