Genetické korelace mezi výskytem klinické mastitidy, chorob a poruch paznehtů a vybranými produkčními, reprodukčními a funkčními znaky u holštýnského skotu

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Genetické korelace mezi výskytem klinické mastitidy, chorob a poruch paznehtů a vybranými produkčními, reprodukčními a funkčními znaky u holštýnského skotu. Autoři: ZAVADILOVÁ, Ludmila, ŠTÍPKOVÁ, Miloslava a KAŠNÁ, Eva.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-185-4. 2018-04-18.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz18039.pdf
Abstrakt

Metodika podává souhrnnou informaci o genetických vztazích mezi klinickou mastitidou, chorobami a poruchami paznehtů u holštýnského skotu a vybranými vlastnostmi produkce, reprodukce, dlouhověkosti a exteriéru. Tyto informace jsou podkladem pro zařazení vlastností týkajících se chorob vemene a paznehtů do souhrnného selekčního indexu u holštýnského skotu. Uvedené znaky zdraví nebyly doposud v ČR hodnoceny.

ProjektVýzkum genetických vztahů mezi dlouhověkosti, plodností, znaky zdraví vemene a končetin u skotu a ovcí
Ke stažení 18039
OdděleníChov skotu, Genetika a šlechtění hospodářských zvířat