Genetické trendy u ovcí

MILERSKI, Michal. Genetické trendy u ovcí. Náš chov, 2013, roč. 73(1), s. 64-66. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz13018.pdf
Abstrakt

Genetický zisk ve šlechtěné populaci je podmíněn genetickou proměnlivostí daného znaku, spolehlivostí odhadu plemenných hodnot, intenzitou selekce a délkou generačního intervalu. V ČR je v současnosti do kontroly užitkovosti zapojeno 31 plemen ovcí z čehož pro 16 plemen jsou prováděny odhady plemenných hodnot pomocí metody BLUP Animal Model. Ve skupině kombinovaných plemen trvale nejstabilnější genetický trend je možno pozorovat u plemene romney, které těží z poměrně velké kontrolované populace chované v rámci větších stád a v rámci srovnatelných systémů chovu. U masných plemen je zřejmá zejména převaha genetického trendu plemene suffolk nad ostatními masnými plemeny.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat