Genomická plemenná hodnota a šlechtění dojeného skotu

PŘIBYL, Josef a PŘIBYLOVÁ, Jana. Genomická plemenná hodnota a šlechtění dojeného skotu. Náš chov, 2009, roč. 69(10), s. 24-28. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz9115.pdf
Abstrakt

Metody odhadu plemenné hodnoty (PH), které jsou základem šlechtění, prodělávají trvalý vývoj. Jednotlivé země se zapojují s národními PH do mezinárodního hodnocení Interbullem. Využitím velkého počtu molekulárně-genetických markerů (SNP) lze zvýšit spolehlivost plemenných hodnot a využít v plemenitbě s dostatečnou spolehlivostí již mladá zvířata. Za tím účelem je třeba upravit stávající postupy hodnocení zvířat BLUP-AM. Spolehlivost se zvyšuje především u matek býků a mladých býků před testem. Tím dochází k výraznému zlevnění šlechtění na zlomek původních nákladů, zkrácení generačního intervalu a významnému zvýšení genetického zisku.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat