Genomické hodnocení prasat – kvalita spermatu

KRUPA, Emil, ŽÁKOVÁ, Eliška, KRUPOVÁ, Zuzana, MORAVČÍKOVÁ, Nina a BAUER, Jiří., 2023 Genomické hodnocení prasat – kvalita spermatu. In Pokroky v chovu a šlechtění prasat v rámci programu CzePig. online: CzePig, s. Prezentace 1-17. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz23236.pdf
Abstrakt

Byly prezentovány průběžné výsledky genotypování a fenotypové trendy tuzemské populace prasat. Dále byly shrnuta metodika a výsledky genomického hodnocení prasat v ČR a to konkrétně u znaků kvality spermatu kanců.

ProjektVytvoření referenční populace a vývoj postupů pro odhad genomických plemenných hodnot znaků prasat zařazených do Českého národního šlechtitelského programu
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat