Hodnocení kvality kukuřičného škrobu

JAMBOR, Václav, VOSYNKOVÁ, B., HOMOLKA, Petr a KOUKOLOVÁ, Veronika., 2013 Hodnocení kvality kukuřičného škrobu. In X. Kábrtovy dietetické dny. Brno: VFU, s. 393-398. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz13047.pdf
Abstrakt

V současné době moderní výživa vysoce produkčních dojnic vyžaduje znalosti potřeby zvířat pro danou užitkovost a výslednou odpovídající kvalitu a množství krmiva pro poskytnutí užitkového směru a produkce zvířat. Škrob je organická živina, která zásadně ovlivňuje ekonomiku mléčné produkce (FOX et al. 2009). Společně se zvyšováním mléčné produkce u dojnic a zvýšením podílu škrobu v TMR dochází nejen ke zdravotním problémům způsobeným acidózou dojnic, ale také ke zvyšování obsahu škrobu ve výkalech, což ukazuje na ztráty přijatých organických živin (OBA a ALLEN et al. 2003, REMERD et al. 2004). Škrob různých krmiv má rozdílnou kvalitu v nástupu degradovatelnosti v bachoru (CORREA et al., 2002). Využití nedegradovatelného škrobu sníží produkci TMK v bachoru a více škrobu postupuje do střeva, energetický metabolismus je vyrovnaný a dojnice mohou zvýšit mléčnou produkci (LOPES et al. 2009). Cílem experimentů je hodnocení kvality různých typů kukuřičných zrn (resp. škrobu) a stupeň mechanického porušení (velikost šrotování 1 nebo 5 mm) v závislosti na degradovatelnosti v bachoru dojnic.

ProjektFaktory ovlivňující nutriční hodnotu kukuřičných siláží
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat