Hodnocení příbuznosti prasat prostřednictvím SNP dat

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Hodnocení příbuznosti prasat prostřednictvím SNP dat. Autoři: ŽÁKOVÁ, Eliška, KRUPA, Emil a KRUPOVÁ, Zuzana.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-278-3. 2022-11-22.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz22189.pdf
Abstrakt

Byly navrženy dva panely SNP lokusů pro hodnocení příbuznosti zvířat. V obou panelech jsou lokusy, jejichž genotypy jsou určeny s dostatečnou mírou spolehlivosti (min. GC ≥ 70) a které vykázaly vysoký podíl minoritní alely (pM ≥ 30 %) u všech hodnocených plemen. V obou panelech jsou lokusy lokalizované na všechny autozomy. Navržené SNP panely je možné využít k ověřování původu prasat. U plemen bílé ušlechtilé, landrase a přeštické černostrakaté bylo vyhodnoceno dostatečné množství zvířat, které zajišťují stabilitu pro vyhodnocení příbuzností. U otcovských plemen, jejichž populace jsou navíc velmi závislé na přísunu zvířat ze zahraničí, bude nutné robustnost navržených panelů průběžně ověřovat.

ProjektVytvoření referenční populace a vývoj postupů pro odhad genomických plemenných hodnot znaků prasat zařazených do Českého národního šlechtitelského programu
Ke stažení 22189
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat