Hodnocení výnosů a kvaliuty silážních hybridů kukuřice

LANG, J., LOUČKA, Radko, NEDĚLNÍK, J., JAMBOR, Václav, TYROLOVÁ, Yvona, VOSYNKOVÁ, B., TŘINÁCTÝ, Jiří a KUČERA, J. Hodnocení výnosů a kvaliuty silážních hybridů kukuřice. Úroda, 2014, roč. 62(7), s. 24-26. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz14184.pdf
Abstrakt

Cílem práce bylo hodnotit kvalitu a výnosy vybraných hybridů kukuřice jednotným systémem. Jednotný systém hodnocení hybridů je jeden z cílů, který byl splněn v roce 2014 v rámci uvedeného projektu.

ProjektInovovat systémy hodnocení kvality krmiv s důrazem na zavedení nového národního systému hodnocení
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat