Hygienické zásady produkce mléka

NOVÁK, Pavel a MALÁ, Gabriela. Hygienické zásady produkce mléka. Veterinářství, 2015, roč. 65(11), s. 840-846. ISSN 0506-8231.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz15215.pdf
Abstrakt

Cílem práce je zpracováni stručného přehledu hygienických zásad produkce mléka v prvovýrobě jako základního předpokladu získávání kvalitního biologicky plnohodnotného zdravotné nezávadného syrového mléka. Pozornost je věnována také otázkám vzájemného vztahu mezi úrovni kontaminace mléka a čistotou povrchu těla dojnic včetně mikrobiální kontaminace struku v průběhu toalety vemene před dojením.

ProjektVytvoření systému hodnocení biosecurity, welfare a zdraví hospodářských zvířat pro produkci zdravotně nezávadných surovin a potravin živočišného původu
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat