ICAR atlas zdraví paznehtů

ŠLOSÁRKOVÁ, Soňa, FLEISCHER, Petr a STANĚK, Stanislav. ICAR atlas zdraví paznehtů. Náš chov, 2018, roč. 78(1), s. 63-66. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz18027.pdf
Abstrakt

Poruchy pohybového aparátu, především paznehtů, jsou u dojeného skotu významnou složkou celkové nemocnosti zvířat. Vzhledem k jejich vysoké frekvenci jejich výskytu a bolestivosti jsou považovány za největší problém na úseku welfare, stejně závažné jsou i negativní dopady na užitkovost a reprodukci. Pravidelná, spolehlivá a přehledná elektronická evidence nálezů na paznehtech je základním předpokladem pro vyhodnocování (monitoring) zdraví paznehtů, a tudíž významnou pomocí pro řízení zdraví stáda a výhledově i pro účely šlechtění. Dosavadním problémem tohoto monitoringu je kromě jiného nejednotnost v označování a zatříďování zdravotních poruch a nemocí paznehtů, které brání regionálnímu, národnímu a nadnárodnímu slučování dat. Zlepšení může přinést jednoduchý, názorný, obrazový atlas patologických nálezů na paznehtech (ICAR Claw Health Atlas), který je nově dostupný i v českém jazyce, a to na webových stánkách jak VÚVeL, tak organizace ICAR (International Committee for Animal Recording). Jde o mezinárodně standardizovaný podklad pro harmonizaci evidence zdravotních poruch na prstech skotu. Jeho součástí je přehledná tabulka názvů a krátkých výstižných popisů/definic jednotlivých poruch/nemocí včetně kódů pro jednoduchou evidenci. Významnou novinkou ICAR atlasu zdraví paznehtů je prezentování trhliny bílé čáry jako prvního stadia nemoci bílé čáry. Dalším posunem v klasifikaci nálezů je osamostatnění krvácenin v rohovině chodidla jako samostatné poruchy, čímž je vyzdvižena jejich závažnost, zejména pokud se vyskytují jako mnohočetné, a především při hromadném výskytu ve stádě

ProjektNávrh a uplatnění plošného systému sběru dat o nemocech skotu a jeho využití v managementu stád, šlechtění a pro racionální užívání antimikrobik, Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat