Infračervená termografie. Specifika a správné postupy měření živých objektů

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Infračervená termografie. Specifika a správné postupy měření živých objektů. Autoři: KNÍŽKOVÁ, Ivana a KUNC, Petr.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-258-5. 2021-11-29.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz21221.pdf
Abstrakt

Metodika poskytuje relevantní informace o principu infračervené termografie (IRT), dostupné měřicí technice, jejich kvalitách, získaném teplotním obrazu a jeho správné interpretaci. Dále si metodika popisuje principy a postupy správného měření živých organismů (zejména teplokrevných živočichů), ale rovněž upozorňuje na limity a faktory, ovlivňující měření IRT.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
Ke stažení 21221
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat