Involvement of K-ATP(+) and Ca2+ channels in hydrogen sulfide-suppressed ageing of porcine oocytes

NEVORAL, Jan, ŽALMANOVÁ, Tereza, HOŠKOVÁ, Kristýna, ŠTIAVNICKÁ, Miriam, HOŠEK, Petr, PETELÁK, Aleš a PETR, Jaroslav. Involvement of K-ATP(+) and Ca2+ channels in hydrogen sulfide-suppressed ageing of porcine oocytes. Biological Research, 2018, 51, pp.38. ISSN 0716-9760.
Kateg. publikaceVědecké publikace impaktované
Interní odkaz18171.pdf
Abstrakt

Background: Hydrogen sulfide has been shown to improve the quality of oocytes destined for in vitro fertilization. Although hydrogen sulfide is capable of modulating ion channel activity in somatic cells, the role of hydrogen sulfide in gametes and embryos remains unknown. Our observations confirmed the hypothesis that the K-ATP and L-type Ca2+ ion channels play roles in porcine oocyte ageing and revealed a plausible contribution of hydrogen sulfide to the modulation of ion channel activity.

ProjektInovace biotechnologií v reprodukci hospodářských zvířat, Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníBiologie reprodukce