Kažení siláže u stěny silážního žlabu při zatížení pneumatikami

LOUČKA, Radko. Kažení siláže u stěny silážního žlabu při zatížení pneumatikami. Náš chov, 2012, roč. 72(3), s. 66-69. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz12029.pdf
Abstrakt

Cílem práce bylo potvrdit hypotézu, že systém zatížení silážní plachty na bocích silážního žlabu pomocí pneumatik je nedostatečný. Kolem pneumatik může pod plachtu pronikat kyslík a vlhkost, čímž se siláž u stěny kazí. Na dobře udusanou řezanku kukuřice byla položena nejprve transparentní fólie 0,04 mm, na ni potom klasická černobílá plachta Dualen 0,15 mm. Ta byla zatížena po celém povrchu pneumatikami. Siláž ve vzdálenosti 40 až 60 cm od stěny měla většinu parametrů obsahu živin i produktů fermentace významně horší než siláž kontrolní, odebraná dva metry od stěny silážního žlabu a ze středu žlabu. Hypotéza byla potvrzena. Pro dokonalou anaerobní izolaci silážované píce je třeba využít sofistikovanější metody.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat