Kojení ve stínu koní 2.Srovnání tří druhů zeber

PLUHÁČEK, Jan, LEVÁ, Michaela. BARTOŠ, Luděk a BARTOŠOVÁ, Jitka. Kojení ve stínu koní 2.Srovnání tří druhů zeber. Živa, 2018, roč. 65(4), s. 196-198. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz18264.pdf
Abstrakt

Jedná se o druhou část výsledků výzkumu kojení zeber v Zoo Dvůr Králové. V této části jsou porovnány klíčové behaviorální parametry kojení (odmítání, délka, frekvence a ukončování) mezi jednotlivými druhy a navržena možná vysvětlení nalezených rozdílů. Zatímco odmítání a ukončování kojení klisnou bylo menší u dvou druhů žijících v polopouštních podmínkách než u druhu savanového, tak délka a frekvence reflektovala spíše rozdílnou sociální strukturu jednotlivých druhů zeber.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníEtologie