Kombinace pro detekci exprese prasečí Hem oxygenázy-2

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY v.v.i. V UHŘÍNĚVSI a ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Kombinace pro detekci exprese prasečí Hem oxygenázy-2. Autoři: PETR, Jaroslav, KOTT, Tomáš, CZERNEKOVÁ, Vladimíra, MELČOVÁ, Soňa a ŽALMANOVÁ, Tereza.. Česká republika. Užitný vzor CZ 25500 U1. 2013-06-10.
Kateg. publikaceUžitný vzor; prototyp; právní norma; ověřená technologie
Interní odkaz13081.pdf
Abstrakt

Kombinace primerů dovoluje vysoce specificky a s vysokou citlivostí hodnotit expresi genu pro Hem-oxygenasu 2 v tkáních prasete.

ProjektBiotechnologie v chovu a šlechtění prasat
OdděleníBiologie reprodukce, Genetika a šlechtění hospodářských zvířat