Kombinace pro detekci G alely syntaxinu 17 u koní

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Kombinace pro detekci G alely syntaxinu 17 u koní. Autoři: CZERNEKOVÁ, Vladimíra, KOTT, Tomáš a MELČOVÁ, Soňa.. Česká republika. Užitný vzor CZ 26420 U1. 2014-02-03.
Kateg. publikaceUžitný vzor; prototyp; právní norma; ověřená technologie
Interní odkaz14014.pdf
Abstrakt

Řešení se týká kombinace primerů pro detekci G alely syntaxinu 17 u koní.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat