Kombinovaná metoda stanovení stravitelnosti dusíkatých látek v tenkém střevě přežvýkavců

TOMÁNKOVÁ, Olga a HOMOLKA, Petr. Kombinovaná metoda stanovení stravitelnosti dusíkatých látek v tenkém střevě přežvýkavců. Krmivářství, 2013, roč. 17(3), s. 33-35. ISSN 1212-9992.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz13069.pdf
Abstrakt

Cílem pokusu bylo ověřit in vitro kombinovanou enzymatickou metodu stanovení stravitelnosti dusíkatých látek uniklých degradaci v bachoru do tenkého střeva. Metoda je založena na principu stanovení enzymové degradace dusíkatých látek v laboratorních podmínkách bez použití bachorové preinkubace krmiva v ba­choru živého zvířete. První část stanovení (16hodinová preinkubace krmiva v bachoru krávy) byla v kombi­nované metodě nahrazena preinkubací krmiva v médiu s enzymem bromelainem v ověřovaných časových intervalech 1 hodina nebo 16 hodin. Na ni navazovala druhá část stanovení (24hodinová inkubace uniklého nezdegradovaného zbytku) v médiu s enzymem pankreatinem. Na základě dosažených výsledků lze konsta­tovat vhodnost metody s časovým intervalem preinkubace jedna hodina.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat