Kontrola kolostrální výživy

STANĚK, Stanislav., 2017 Kontrola kolostrální výživy. In Pořádání workshopu. Krásná Hora nad Vltavou: Česká technologická platforma pro zemědělství, Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. a Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., s. . ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz17156.pdf
Abstrakt

Workshop (Ing. Stanislav Staněk, Ph.D. -VÚŽV,v.v.i., MVDr. Soňa Šlosárková, Ph.D. – VÚVel, v.v.i. ) byl zaměřený na praktický management mlezivové výživy a rutinní hodnocení imunologické vybavenosti telat ve stádech dojeného skotu. V rámci workshopu byly v případě mleziva chovatelům: a) vysvětleny zásady práce s mlezivem, b) ukázány různé typy refraktometrů, c) zdůrazněna nutnost pravidelného kalibrování refraktometrů, d) ukázána práce s refraktometry a vysvětlena interpretace výsledků. V případě imunitní vybavenosti telat byly chovatelům: a) shrnuty zásady odběru krve a separace sér, b) ukázány různé metody odhadu kvality imunitní vybavenosti pomocí refraktometrů (celkový protein, Brix). V závěru workshopu byly představeny možnosti hodnocení úrovně hygieny zařízení a pomůcek pro napájení telat. Představen byl rychlotest na detekování reziduálního množství bílkovin (detekování kritických míst – eliminace mikrobiální kontaminace).

ProjektKomplexní řízení mlezivové výživy telat a její zlepšování jako přirozený nástroj k podpoře zdraví telat, tlumení nákaz a snížení potřeby antibiotik
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat