Krávy bez tržní produkce mléka, trvalé travní porosty a hovězí maso

KVAPILÍK, Jindřich a SYRŮČEK, Jan. Krávy bez tržní produkce mléka, trvalé travní porosty a hovězí maso. Zpravodaj Českého svazu chovatelů masného skotu, 2018, roč. 25(1), s. 28-32. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz18024.pdf
Abstrakt

Na produkci hovězího masa se výrazně podílejí i krávy chované v systému bez TPM. Z dlouhodobého vývoje stavu skotu v ČR je patrné, že početní stavy krav bez TPM se zvyšují a částečně kompenzují pokles stavů dojených krav. V letech 1996 až 2017 se počet krav bez TPM zvýšil o 177 tis. (z 39 na 216 tis.), zatímco počet dojených krav se o 342 tis. a 48 % snížil. Zatímco v letech 1990 až 2016 se výměra TTP zvýšila o 170 tis. hektarů a 20 %, počet upravených dobytčích jednotek se snížil o 1 333 a 56 %. V souvislosti s oznámením předběžné bilance zemědělského zahraničního obchodu za rok 2017 v první polovině února 2018 poukazovaly sdělovací prostředky mimo jiné na zvyšování dovozů masa do ČR. Toto konstatování se týká i obchodu s hovězím masem. Krávy bez TPM se při různých počtech chovají ve všech státech EU. Z celkem 12,3 mil. krav se 76 % krav chovalo v pěti státech, a to ve Francii, Španělsku, Velké Británii, Irsku a Německu. Více než polovina produkce hovězího masa připadá na pět států (na Francii, Německo, Velkou Británii, Itálii a Španělsko), ČR se na výrobě hovězího masa v EU-28 a v EU-13 podílela 0,9 a 4,9 %. V ČR dosáhla v roce 2016 spotřeba hovězího masa na obyvatele 8,5 kg, což je o 7,0 kg a 45 % méně než v průměru ve státech EU-28. Ve státech EU-28 činila za rok 2016 spotřeba hovězího masa 15,5 kg na obyvatele.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníChov skotu