Krmná hodnota horských trvalých travních porostů v průběhu vegetační sezóny

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Krmná hodnota horských trvalých travních porostů v průběhu vegetační sezóny. Autoři: KOUKOLOVÁ, Veronika a HOMOLKA, Petr.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-057-4. 2010-11-09.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz10142.pdf
Abstrakt

Posuzování výživné hodnoty objemné píce z horských oblastí má velký význam při řešení otázek zabývajících se využíváním a ochranou krajiny (nejpřirozenějším způsobem obnovy a údržby chráněných lokalit je extenzivní spásání lučních ekosystémů) a interakcemi mezi rostlinnou a živočišnou výrobou.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
Ke stažení 10142
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat