Krmná směs pro výkrm prasat s obsahem sušeného chmele

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Krmná směs pro výkrm prasat s obsahem sušeného chmele. Autoři: BĚLKOVÁ, Jaroslava, ROZKOT, Miroslav, WEISBAUEROVÁ, Eva, KUCHAŘOVÁ, Stanislava a TRUNĚČKOVÁ, Jana.. Česká republika. Funkční vzorek FV/VÚŽV/06/2022. 2022-12-02.
Kateg. publikaceUžitný vzor; prototyp; právní norma; ověřená technologie
Interní odkaz22239.pdf
Abstrakt

Na základě poptávky odběratele jatečných prasat byla vytvořena směs s přídavkem sušeného chmele určená pro poslední fázi výkrmu prasat především v alternativních chovech s požadavkem na vyšší přidanou hodnotu produkovaných jatečných zvířat. Přídavek chmele neovlivnil negativně zastoupení základních živin vytvořené krmné směsi a její zkrmování statisticky významně neovlivnilo intenzitu růstu vykrmovaných zvířat. Současně bylo zjištěno snížení příjmu krmiva a tím mírné zlepšení konverze živin v porovnání s kontrolní skupinou. Navržená směs umožňuje pozitivní působení na zdraví a kondici zvířat.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníChov prasat