Krmná směs s obsahem alternativních komponent

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Krmná směs s obsahem alternativních komponent. Autoři: VÁCLAVKOVÁ, Eva, BĚLKOVÁ, Jaroslava, ROZKOT, Miroslav, TRUNĚČKOVÁ, Jana, KUCHAŘOVÁ, Stanislava, SEIFERT, Josef a JIČÍNSKÁ, Barbora.. Česká republika. Funkční vzorek FV/VÚŽV/03/2019. 2019-12-11.
Kateg. publikaceUžitný vzor; prototyp; právní norma; ověřená technologie
Interní odkaz19271.pdf
Abstrakt

Stoupající ceny některých složek krmných směsí jsou důvodem, proč se hledají různé alternativní náhrady. Na základě analýz alternativních krmných komponent byla navržena, vyrobena, chemicky analyzována a prakticky ověřena krmná směs pro výkrm prasat obsahující lokální alternativní krmný komponent – sušené šrotované žaludy.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníChov prasat