Krmná směs s obsahem alternativních komponent

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Krmná směs s obsahem alternativních komponent. Autoři: VÁCLAVKOVÁ, Eva, BĚLKOVÁ, Jaroslava, ROZKOT, Miroslav, TRUNĚČKOVÁ, Jana, KUCHAŘOVÁ, Stanislava, SEIFERT, Josef a JIČÍNSKÁ, Barbora.. Česká republika. Funkční vzorek FV/VÚŽV/03/2019. 2019-12-11.
Kateg. publikaceUžitný vzor, prototyp, právní norma, ověřená technologie
Interní odkaz19271.pdf
Abstrakt

Stoupající ceny některých složek krmných směsí jsou důvodem, proč se hledají různé alternativní náhrady. Na základě analýz alternativních krmných komponent byla navržena, vyrobena, chemicky analyzována a prakticky ověřena krmná směs pro výkrm prasat obsahující lokální alternativní krmný komponent – sušené šrotované žaludy.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníChov prasat