Krmná směs s obsahem sušených žaludů

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Krmná směs s obsahem sušených žaludů. Autoři: BĚLKOVÁ, Jaroslava, VÁCLAVKOVÁ, Eva, ROZKOT, Miroslav, TRUNĚČKOVÁ, Jana a KUCHAŘOVÁ, Stanislava.. Česká republika. Funkční vzorek FV/VÚŽV/02/2020. 2020-12-22.
Kateg. publikaceUžitný vzor; prototyp; právní norma; ověřená technologie
Interní odkaz20195.pdf
Abstrakt

Směs s přídavkem alternativní složky v podobě sušených šrotovaných žaludů, kterou je možné zkrmovat u celoročně ustájených vykrmovaných prasat. Lze tak využít pozitivního vlivu živin obsažených v žaludech na výživu zvířat a prostřednictvím vyprodukovaného masa i na lidskou výživu. Zařazení žaludů je také variantou ke snížení nákladů na krmiva a možností využití lokálních surovin produkovaných přirozeným způsobem.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníChov prasat