Kultivační medium pro zvýšení kvality savčích oocytů dozrálých v podmínkách in vitro

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE a VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i.. Kultivační medium pro zvýšení kvality savčích oocytů dozrálých v podmínkách in vitro. Autoři: NEVORAL, J., PETR, J.aroslav ŽALMANOVÁ, Tereza, KOTT, Tomáš, WEINGARTOVÁ, I., ZÁMOSTNÁ, K., DVOŘÁKOVÁ, M. a KŘIVOHLÁVKOVÁ, L.. Česká republika. Užitný vzor CZ 27174 U1. 2014-07-14.
Kateg. publikaceUžitný vzor; prototyp; právní norma; ověřená technologie
Interní odkaz14075.pdf
Abstrakt

Navržené kultivační médium dovoluje dozrání savčích oocytů s vyšší kvalitou. Medium je modifkováno přídavkem allyl sloučenin.

ProjektBiotechnologie v chovu a šlechtění prasat
OdděleníBiologie reprodukce, Genetika a šlechtění hospodářských zvířat