Kvalita masa kuřat dominant chovaných na pastvě

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Kvalita masa kuřat dominant chovaných na pastvě. Autoři: ENGLMAIEROVÁ, Michaela, SKŘIVAN, Miloš a SKŘIVANOVÁ, Věra.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-203-5. 2018-11-30.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz18235.pdf
Abstrakt

Metodika je zaměřena na pastevní výkrm kuřat. Pro tento typ výkrmu se používají hybridi s nižší intenzitou růstu. Vhodnou alternativou by mohli být i kohoutci nosných linií. Zatím je ale jen málo dostupných informací týkajících se užitkovosti, jatečné výtěžnosti a ukazatelů kvality masa takovýchto kohoutků. Metodika tedy přináší nové informace o užitkovosti a kvalitě masa kohoutků nosné hybridní kombinace Dominant chovaných v mobilních boxech na pastevním porostu a rozšiřuje tak znalosti v oblasti této varianty výkrmu.

ProjektŘešení problematiky vybraných faktorů růstu ve vztahu ke kvalitě masa kuřat, krůt, králíků a nutrií
Ke stažení 18235
OdděleníFyziologie výživy a jakost produkce
Pracovní skupinaDrůbež