Kvalita vojtěškové siláže konzervované různými aditivy

LOUČKA, Radko, HOMOLKA, Petr, JANČÍK, Filip, KUBELKOVÁ, Petra, TYROLOVÁ, Yvona a VÝBORNÁ, Alena. Kvalita vojtěškové siláže konzervované různými aditivy. Úroda, 2016, roč. LXIV, vědecká příloha(12), s. 497-500. ISSN 0139-6013.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz16181.pdf
Abstrakt

Cílem pokusu bylo zjistit vliv 4 vybraných konzervačních přípravků na výsledek výživných hodnot a fermentačního procesu při silážování vojtěšky o sušině cca 60 %. Vojtěška po zavadnutí 2 dny při slunečném počasí byla při sušině kolísající mezi 58,6 a 60,1 % sklizena řezačkou s TLC 3 a 1,5 cm. Bylo založeno celkem 5 variant ve třech opakováních ve speciálních pytlích, od každé varianty 10 kg řezanky. Výsledky výživných hodnot i ukazatelů fermentace byly srovnatelné mezi variantou bez konzervačního přípravku i s vybranými konzervačními přípravky. Lze konstatovat, že hlavním konzervačním činidlem (prostředkem) byl vyšší obsah sušiny. Aerobní stabilita siláží s delší řezankou bez konzervantů a s kyselinou mravenčí byla nižší (26 a 30 hodin, respectively) než s ostatními konzervačními přípravky (43-81 hodin).

ProjektOmezení rizik spojených s výživou skotu s vysokou užitkovostí
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat