Kvalita vojtěškové siláže konzervované různými aditivy

LOUČKA, Radko, HOMOLKA, Petr, JANČÍK, Filip, KUBELKOVÁ, Petra, TYROLOVÁ, Yvona a VÝBORNÁ, Alena. Kvalita vojtěškové siláže konzervované různými aditivy. Úroda, 2016, roč. LXIV, vědecká příloha(12), s. 497-500. ISSN 0139-6013.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz16181.pdf
ProjektOmezení rizik spojených s výživou skotu s vysokou užitkovostí
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat