Kvalita vybraných hybridů kukuřic

LOUČKA, Radko, JANČÍK, Filip, KOUKOLOVÁ, Veronika, KUBELKOVÁ, Petra, TYROLOVÁ, Yvona, VÝBORNÁ, Alena, JAMBOR, V., SYNKOVÁ, H., MALÁ, S., NEDĚLNÍK, J., LANG, J. a HOMOLKA, Petr. Kvalita vybraných hybridů kukuřic. Úroda, vědecká příloha časopisu, 2022, roč. 70(12), s. 445-449. ISSN 0139-6013.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz22181.pdf
Abstrakt

Cílem práce bylo porovnat rozdíly ve stanovení živin přenosným spektrometrem AgriNIR a chemicky u 4 hybridů kukuřice, pěstovaných ve dvou lokalitách v letech 2018 až 2021. Nutriční hodnoty stanovené spektrometrem byly, ve srovnání s chemickou analýzou, nižší u obsahu sušiny (36,0 vs. 37,1 %), NDF (39,7 vs. 44,8 % v sušině) a N-látek (6,52 vs.7,95 % v sušině) a vyšší u obsahu škrobu (35,6 vs. 29,4 % v sušině). U těchto parametrů je nutné AgriNIR spektrometr podle získaných hodnot kalibrovat a ve výzkumu pokračovat. Statisticky významné rozdíly mezi lokalitami byly v obsahu NDF, N-látek a popelovin. Rozdíly mezi hybridy nebyly žádné, a naopak mezi jednotlivými roky byly rozdíly u všech stanovovaných živin.

ProjektAplikace precizního zemědělství v celém procesu od výroby siláží až po krmení skotu
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat