Kvalitu a produkční potenciál kukuřičných siláží ovlivňuje výběr hybridu kukuřice

JANČÍK, Filip, TYROLOVÁ, Yvona, KUBELKOVÁ, Petra, STUDNIČNÝ, Přemysl a ČERNÍK, Vladimír. Kvalitu a produkční potenciál kukuřičných siláží ovlivňuje výběr hybridu kukuřice. Náš chov, 2023, roč. 83(11), s. 58-60. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz23165.pdf
Abstrakt

Cílem studie bylo porovnat rozdíly mezi hybridy kukuřice v kvalitativních a výnosových parametrech siláží z těchto hybridů. Řezanka vybraných hybridů byla vyrobena pomocí drtiče Stihl GHE 105 a silážována pomocí systému Vacsy. Po otevření byly siláže standardně usušeny a analyzovány na chemické složení a bachorovou stravitelnost NDF, která byla stanovena metodou in situ na dvou kravách plemene Holštýn. Hybridy kukuřice byly hodnoceny také na základě výnosových parametrů a to na základě výnosu škrobu, metanu, NEL a mléka. Lze konstatovat, že zejména ve výnosových parametrech byl nejúspěšnějším hybridem hybrid P8888, který dominoval jak ve výnosu škrobu, metanu i NEL. Hybrid P8201 vykázal nižší výnosy, ale měl nejvyšší hodnotu produkce metanu na kg sušiny. Tato testace také názorně ukázala, jak lze pomocí termínu sklizně ovlivňovat obsah škrobu a kvalitu (stravitelnost) NDF (pozdější sklizeň = více škrobu, ale nižší stravitelnost NDF).

OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat