Má mikroklima a technologie chovu vliv na úroveň biosecurity?

NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a TITTL, K., 2013 Má mikroklima a technologie chovu vliv na úroveň biosecurity?. In Vnútorná klíma polnohospodárskych objektov 2013. Bratislava: SSTP, s. 49-55. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz13102.pdf
Abstrakt

Odpovídající úroveň hygieny chovného prostředí je předpokladem pro dosažení produkčního a reprodukčního potenciálu hospodářských zvířat a tím i rentability chovu. Cílem předkládané práce bylo vytvořit jednoduchý systém hodnocení vlivu mikroklima a technologických systémů chovu na úroveň biologické bezpečnosti na základě komplexní analýzy vybraných faktorů chovného prostředí. Byl vytvořen systém komplexního hodnocení vybraných faktorů (vektoři, zařízení, ustájení, krmivo, voda, čistota, chovné prostředí), které mají vliv na možnost průniku a šíření patogenů v chovech hospodářských zvířat. Kvalita chovného prostředí a technologie ustájení významně ovlivňují biologickou bezpečnost chovu hospodářských zvířat.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat