Management odchovu skupinově ustájených telat

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Management odchovu skupinově ustájených telat. Autoři: MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel, JIROUTOVÁ, Pavlína, KNÍŽEK, Josef, NEJEDLÁ, Eliška, PROCHÁZKA, David a KOČÍ, Martina.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-297-4. 2023-12-18.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz23220.pdf
Abstrakt

Metodika poskytuje uživatelům návrh doporučení pro nastavení vhodného managementu odchovu telat ustájených v malých skupinách v průběhu období mléčné výživy. Management odchovu telat v malých skupinách má spolu s včasným příjmem odpovídajícího množství kvalitního mleziva, vhodným kolostrálním managementem, odpovídající úrovní chovného prostředí, sanitací i hygieny, včetně dostatečné vrstvy suché podestýlky a odpovídající úrovně výživy zásadní význam pro udržení dobrého zdravotního stavu, dosažení odpovídajícího růstu a welfare telat v průběhu odchovu v období mléčné výživy.

ProjektSnížení aplikace antibiotik využitím ekologicky šetrných prebiotických a probiotických krmných aditiv ve výživě telat
Ke stažení 23220
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat