Management párově ustájených telat

MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel, JIROUTOVÁ, Pavlína, KNÍŽEK, Josef, NEJEDLÁ, Eliška, PROCHÁZKA, David a KOČÍ, Martina. Management párově ustájených telat. Náš chov, 2023, roč. 83(9), s. 42-44. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz23126.pdf
Abstrakt

Cílem práce bylo vyhodnotit vliv věku spojení telat do páru na jejich růst a zdraví a navrhnout odpovídající management odchovu. Čtyřleté sledování se uskutečnilo v jednom chovu u 120 holštýnských telat, která byla po narození ustájena v individuálních kotcích. Poté bylo 40 telat přesunuto do párového ustájení ve věku 8, 16 a 31 dnů. Telata byla vážena v týdenních intervalech a zdravotní stav byl zaznamenáván jednou denně. Telata ustájená v páru od 8. dne věku dosahovala signifikantně vyšší (p

ProjektSnížení aplikace antibiotik využitím ekologicky šetrných prebiotických a probiotických krmných aditiv ve výživě telat
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat