Mapování lokusů se vztahem k parametrům mléčné užitkovosti

MATĚJÍČKOVÁ, Jitka ŠTÍPKOVÁ, Miloslava, JANDUROVÁ, Olga, MELČOVÁ, S.., NĚMCOVÁ, Eva a BOUŠKA, Josef. Mapování lokusů se vztahem k parametrům mléčné užitkovosti. Náš chov, 2008, roč. 68(12), s. 31-33. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz8218.pdf
Abstrakt

Cílem této práce bylo zjistit přítomnost lokusů pro kvantitativní vlastnosti na chromozomu 6 u českého strakatého skotu s vlivem na parametry mléčné užitkovosti (produkce mléka, bílkovin a tuku, obsah bílkovin a tuku v mléce). Z databanky kontroly užitkovosti skotu byly převzaty jejich plemenné hodnoty pro množství mléka, bílkovin a tuku a obsah bílkovin a tuku. K vyhodnocení provedenému metodou REML byly použity nejprve analýzy jednoho znaku a následně I víceznakové analýzy. byly zjištěny předpokládané pozice výskytu lokusů pro kvantitativní vlastnosti se vztahem k obsahu tuku a bílkovin, dále k produkci mléka, bílkovin a tuku. V této první studii na menším počtu jedinců nebyla statistická významnost lokusů prokázána. Výsledky jsou však podkladem pro probíhající rozsáhlejší studii na početnějším souboru českého strakatého skotu, kde bude dosaženo přesnějších výsledků.

OdděleníChov skotu, Genetika a šlechtění hospodářských zvířat