Maso divokých zvířat a jeho role v lidské výživě

BUREŠ, Daniel, BARTOŇ, Luděk, KUDRNÁČOVÁ, Eva, PANOVSKÁ, Zdeňka a KOUŘIMSKÁ, Lenka. Maso divokých zvířat a jeho role v lidské výživě. Výživa a potraviny, 2018, roč. 73(1), s. 9-13. ISSN 1211-846X.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz18005.pdf
Abstrakt

Cílem předložené práce bylo zhodnotit současný stav v produkci a spotřebě masa lovné zvěře. Současná spotřeba na jednoho obyvatele ČR je odhadována na jeden kilogram ročně. Jsou popsány základní rozdíly v charakteristikách masa lovné zvěře a masa pocházejícího z farmových chovů jelenovitých. V roce 2017 bylo u 203 konzumentů provedeno dotazníkové šetření, jehož cílem bylo kvantifikovat současný stav ve frekvenci konzumace zvěřiny a obliby jednotlivých druhů u českých spotřebitelů. Z výsledků šetření vyplývá, že nejoblíbenějším druhem je maso prasete divokého, následované srnčím, zaječím a jelením masem. Byla rovněž zjištěna vyšší frekvence konzumace zvěřiny u mužů než u žen.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníChov skotu