Mastitidy a produkční a ekonomické ztráty výroby mléka

KVAPILÍK, Jindřich. Mastitidy a produkční a ekonomické ztráty výroby mléka. Náš chov, Praktická příručka, 2017, roč. 77(6), s. 37-40. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz17058.pdf
Abstrakt

V souladu se zásadami společné zemědělské politiky unie je stále větší pozornost věnována jakosti a bezpečnosti potravin a možnostem zlepšování ekonomiky výroby mléka. Tyto faktory jsou významným stimulem ke snaze o snížení výskytu zánětů mléčné žlázy krav. Mastitidy patří mezi nejčastější a nejdražší onemocnění dojených krav. Z literárních údajů vyplývá, že hranice počtu somatických buněk mezi zdravým a zánětem postiženým vemenem je nejčastěji uváděna mezi 100 a 150 (200) tis. v ml. Mezi výrobní ztráty vyvolané mastitidami patří nižší produkce mléka, vyšší obměna stáda, horší plodnost, vyšší spotřeba práce. Ekonomické ztráty jsou poté představovány zejména nižšími tržbami za prodej mléka (nižší nákupní cena v důsledku nižší tučnosti, popř. i bílkovin), vyššími náklady na obměnu stáda, horšími ukazateli plodnosti, aj. Z orientačních kalkulací vyplývá, že jeden výskyt klinické mastitidy má za následek pokles dojivosti přibližně o 335 kg. Průměrná ztráta na jedno klinické onemocnění mléčné žlázy dosahuje 9 090 Kč a ztrátu vyvolanou subklinickým zánětem mléčné žlázy lze odhadnout na 3 800 Kč.

ProjektVytvoření systému hodnocení biosecurity, welfare a zdraví hospodářských zvířat pro produkci zdravotně nezávadných surovin a potravin živočišného původu
OdděleníChov skotu