Měření ztrát silážováním

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Měření ztrát silážováním. Autoři: LOUČKA, Radko, JANČÍK, Filip, HOMOLKA, Petr, KOUKOLOVÁ, Veronika, KUBELKOVÁ, Petra, TYROLOVÁ, Yvona a VÝBORNÁ, Alena.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-224-0. 2019-12-12.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz19253.pdf
Abstrakt

Siláž je nepostradatelným krmivem pro hospodářská zvířata. Při její výrobě bohužel dochází ke ztrátám. Ztráty sušiny jsou způsobené v průběhu fermentačního procesu i aerobní degradací během celého procesu silážování. Zjištění množství ztrát je důležité pro manažment zemědělských farem.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
Ke stažení 19253
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat