Metodické pokyny k odhadu plemenné hodnoty pro vybrané zdravotní znaky u dojeného skotu

ZAVADILOVÁ, Ludmila, KAŠNÁ, Eva, FLEISCHER, Petr a ŠTÍPKOVÁ, Miloslava. Metodické pokyny k odhadu plemenné hodnoty pro vybrané zdravotní znaky u dojeného skotu. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby v.v.i., 2018, 10 s. ISBN
Kateg. publikaceOstatní..
Počet stran10
Interní odkaz18290.pdf
Abstrakt

Metodické pokyny k odhadu plemenné hodnoty pro vybrané zdravotní znaky u dojeného skotu jsou zaměřeny na popis odhadu plemenných hodnot pro klinickou mastitidu a nemoci paznehtů u dojnic. Tyto odhady umožní selektovat na snížení výskytu nemoci paznehtů či klinické mastitidy u holštýnského skotu. Pro šlechtitelské cíle definujeme hodnocené nemoci (klinická mastitida, porucha a nemoci paznehtů) jako binární proměnnou tj. výskyt ano/ne, a to za laktaci. Pro znak klinická mastitida (CM) je laktace definována jako normovaná laktace v délce 240 – 305 dnů. Části laktace jsou vymezeny intervaly 0 – 100 dnů laktace, 101 – 200 dnů laktace a 201 – 305 dnů laktace, 0 – 150 dnů laktace, případně 151 – 305 dnů laktace. Při vlastní definici znaku porucha a onemocnění paznehtu vycházíme z Klíče nemocí ICAR. Vytváří se tři souhrnné kategorie podle původu a druhu onemocnění: Kategorie infekčních onemocnění (INF) : digitální dermatitida, interdigitální dermatitida, nekrobacilóza a hniloba rohoviny patek. Kategorie onemocnění a poruchy rohového pouzdra a škáry paznehtní (CHD), zahrnující všechny typy vředů, hnisavě dutou stěnu, dvojité chodidlo, krváceniny v chodidle, nemoci bílé čáry. Kategorie souhrnného onemocnění paznehtů (OCD), která zahrnuje INF a CHD a dále kulhání, otok a mozol. Pro vlastní vyhodnocení klinických mastitid (CM) i poruch a nemocí paznehtů (INF, CHD, OCD) navrhujeme použít lineární animal model s náhodnými efekty aditivního efektu jedince a trvalého prostředí jedince a residuálního efektu a s pevnými efekty stáda, roku a období otelení, pořadí laktace, věku při otelení.

ProjektVýzkum genetických vztahů mezi dlouhověkosti, plodností, znaky zdraví vemene a končetin u skotu a ovcí, Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníChov skotu, Genetika a šlechtění hospodářských zvířat